Bronnley

"We believe that fragrance is a journey of discovery through magical, hidden depths", med dessa ord förstår man att dofter är Bronnley's specialitet. Med hjälp av naturliga ingredienser från örter, oljor och träextrakt kan de bästa och mest spektakulära dofterna skapas. Bronnley grundades redan 1884.